Wykorzystanie sprawozdan finansowych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ.


Wstęp ………4

Rozdzial I.
Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1. Istota sprawozdan finansowych………6
2. Podstawy prawne i ogólne zasady sporzadzania sprawozdania finansowego………9
3. Bilans ………11
4. Rachunek zysków i strat……… 16
5. Informacja dodatkowa……… 20
6. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ………20

Rozdzial II.
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o analize finansowa

1. Istota analizy finansowej – cele, zadania, rodzaje i zakres ………23
2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych……… 25
3. Analiza rentownosci przedsiębiorstwa……… 31
4. Analiza i ocena plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ………36
5. Analiza i ocena stopnia zadłużenia ………40
6. Analiza sprawnosci działania przedsiębiorstwa – wykorzystanie majatku przedsiębiorstwa ………43
7. Analiza wskaznikowa przeplywu środków pienieznych – wydajnosc i wystarczalnosc gotówkowa………45
8. Analiza piramidalna wedlug modelu Du Ponta ………48

Rozdzial III.
Wykorzystanie sprawozdan finansowych w ocenie kondycji finansowej Spólki XYZ

1. Charakterystyka działalności Spólki XYZ………50
2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych Spólki XYZ……… 50
3. Analiza i ocena rentownosci Spólki XYZ – model Du Ponta ………56
4. Analiza i ocena plynnosci finansowej Spólki XYZ ………61
5. Analiza i ocena stopnia zadłużenia Spólki XYZ ………63
6. Analiza sprawnosci działania Spólki XYZ ………64
7. Analiza wskaznikowa przeplywu środków pienieznych Spólki XYZ……… 67

Zakończenie ………70
Zalaczniki……… 71
Literatura ………83

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>