Wykorzystanie sprawozdan finansowych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ………4

Rozdzial I.
Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1. Istota sprawozdan finansowych………6
2. Podstawy prawne i ogólne zasady sporzadzania sprawozdania finansowego………9
3. Bilans ………11
4. Rachunek zysków i strat……… 16
5. Informacja dodatkowa……… 20
6. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ………20

Rozdzial II.
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o analize finansowa

1. Istota analizy finansowej – cele, zadania, rodzaje i zakres ………23
2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych……… 25
3. Analiza rentownosci przedsiębiorstwa……… 31
4. Analiza i ocena plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ………36
5. Analiza i ocena stopnia zadłużenia ………40
6. Analiza sprawnosci działania przedsiębiorstwa – wykorzystanie majatku przedsiębiorstwa ………43
7. Analiza wskaznikowa przeplywu środków pienieznych – wydajnosc i wystarczalnosc gotówkowa………45
8. Analiza piramidalna wedlug modelu Du Ponta ………48

Rozdzial III.
Wykorzystanie sprawozdan finansowych w ocenie kondycji finansowej Spólki XYZ

1. Charakterystyka działalności Spólki XYZ………50
2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych Spólki XYZ……… 50
3. Analiza i ocena rentownosci Spólki XYZ – model Du Ponta ………56
4. Analiza i ocena plynnosci finansowej Spólki XYZ ………61
5. Analiza i ocena stopnia zadłużenia Spólki XYZ ………63
6. Analiza sprawnosci działania Spólki XYZ ………64
7. Analiza wskaznikowa przeplywu środków pienieznych Spólki XYZ……… 67

Zakończenie ………70
Zalaczniki……… 71
Literatura ………83