Wykorzystanie środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.

<strong
Wstęp……….4<br
<br
Rozdzial I <brFundusze Unii Europejskiej &#8211; ujecie teoretyczne<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych……….6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych……….12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich……….15<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym……….18<br
<br<strong
Rozdzial II <brŹródła finansowania inwestycji przez jednostke samorządu terytorialnego<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Fundusze strukturalne jako źródła finansowania inwestycji gmin w Polsce……….25<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2 Programy pomocowe UE jako instrumenty realizacji polityki rozwoju……….29 <br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3 Udział środków unijnych i krajowych w realizacji inwestycji……….31<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4 Czynniki determinujace absorpcje unijnych środków pomocowych……….35<br
<br<strong
Rozdzial III<br Gmina Przelewice jako przyklad inwestycji realizowanych w ramach funduszy unijnych<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1 Charakterystyka gospodarcza Gminy Przelewice……….37<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2 Zakres i sposób finansowania inwestycji w Gminie Przelewice……….41<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3 Perspektywy dalszego inwestowania w rozwój Gminy Przelewice i źródła pozyskiwania……….49<br
<br<strong
Wnioski koncowe……….51<br
Bibliografia……….52<br
</strong

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>