Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej do efektywnego inwestowania na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Problem podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku papierów wartosciowych……….7Rozdzial 2.
Podstawowe metody pomocne przy podejmowaniu decyzji……….14

2.1. Analiza fundamentalna……….16
2.2. Analiza portfelowa……….23
2.3. Analiza techniczna……….28


Rozdzial 3.
Fundamentalna ocena kondycji finansowej spółek akcyjnych notowanych na GPW

3.1. Podstawowe wskazniki opisujace stan finansowy przedsiębiorstwa……….37
3.2. Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do okreslenia atrakcyjnosci danej firmy……….48


Rozdzial 4.
Bilanse, rachunki wyników i rachunki przeplywów finansowych jako informacje o badanych spólkach……….65

Rozdzial 5.
Podzial spółek na silne, slabe i przecietne finansowo – prezentacja dokonanych obliczen………73

Rozdzial 6.
Weryfikacja przeprowadzonych obliczen……….111

Wnioski koncowe……….115

Spis tablic……….116
Bibliografia………117

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>