Wynagrodzenie, a system motywacyjny na przykładzie Getin Noble Banku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp………. 4

Rozdział 1
Wprowadzenie do praktyki motywacyjnej

1.1 Podstawowe zagadnienia motywacji i motywowania………. 5
1.2 Przegląd po teorii motywacji oraz rodzaje motywacji………. 10
1.3 System motywacyjny w praktyce zarządzania ……….12
1.4 Wynagrodzenia ……….14


Rozdział 2
Charakterystyka obszaru działalności firmy oraz jej struktura organizacyjna

2.1 Opis wstępny ……….18
2.2 Historia spółki ……….18
2.3 Grupa kapitałowa ……….19
2.4 Nagrody i wyróżnienia ……….19
2.5 Lokalizacja i specyfika oddziałów ……….20


Rozdział 3
Wynagrodzenie a system motywacyjny w Getin Noble Banku

3.1 Wynagrodzenie 28
3.2 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia ……….30
3.3 Premiowanie pracowników………. 30
3.4 Nabycie prawa do premii ……….31
3.5 Premia za realizację celów BSC (Balanced Scorecard)………. 33
3.6 Zasady wyznaczania celów ……….33
3.7 Zasady rozliczania premii za realizację celów………. 35
3.8 Zasady rozliczania premii za realizację celów jakościowo – ilościowych – premia Back Office………. 37


Podsumowanie………. 38
Bibliografia………. 39
Netografia………. 39

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie