Wynik działalności w ujęciu podatkowo-bilansowym.


Streszczenie………. 4

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Elementy i metody ustalania wyniku finansowego

1.1 Koszty i przychody- podstawowa kategoria wyniku finansowego ……… 7
1.2 Elementy wyniku finansowego ………. 9
1.3 Zasady i metody ustalania wyniku finansowego……….11
1.4 Wynik działalności w prawie podatkowym i bilansowym………. 20


Rozdzial 2.
Koszty uzyskania przychodu i przychody w prawie podatkowym i bilansowym

2.1 Przychody w prawie podatkowym i bilansowym……….22
2.2 Źródła przychodów……….26
2.3 Koszty uzyskania przychodów w prawie podatkowym i bilansowym……….27


Rozdzial 3.
Róznice pomiedzy wartoscia wyniku działalności ustalonego metoda bilansowa i podatkowa

3.1 Róznice trwale i przejsciowe w przychodach i kosztach……….37
3.2 Charakterystyka Grupy Kapitalowej Zywiec S.A……….40
3.3 Analiza kosztów i przychodów Grupy Kapitalowej Zywiec S.A………..47
3.4 Analiza wyniku finansowego w Grupie Kapitalowej Zywiec S.A. w latach 2007-2010………..51


Zakończenie ……….56
Bibliografia ……….57
Spis tabel ……….60
Spis schematów ……….60
Spis wykresów ……….60
Zalaczniki ……….61

 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony