Wynik finansowy – ujecie podatkowe i bilansowe.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Prawo podatkowe a prawo bilansowe.

1.1. Prawo podatkowe w Polsce………. 7
1.2. Prawo bilansowe w Polsce………. 9
1.3. Róznice pomiedzy prawem podatkowym i bilansowym………. 15

Rozdzial 2.
Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego.

2.1. Przychody w prawie bilansowym i podatkowym ……….17
2.2. Koszty w prawie bilansowym………. 21
2.2.1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w wariancie porównawczym……….23
2.2.2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w wariancie kalkulacyjnym………. 25
2.3. Koszty w prawie podatkowym ……….27
2.4. Klasyfikacja róznic kursowych………. 30
2.5. Wynik finansowy – prawo bilansowe ……….31
2.5.1. Kategorie wyniku finansowego………. 31
2.5.2. Ogólna formula ustalania wyniku finansowego………. 32
2.5.3. Ustalanie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym ……….33
2.5.4. Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym………. 35
2.5.5. Rozliczenie wyniku finansowego………. 37
2.6. Wynik finansowy – prawo podatkowe ……….39
2.6.1. Dochód podatkowy………. 39
2.6.2. Obowiazkowe obciazenia wyniku finansowego………. 41
2.6.3. Wynik finansowy a dochód podatkowy………. 43

Rozdzial 3.
Róznice w wyniku finansowym miedzy prawem podatkowym i prawem bilansowym w spółce Wawel S.A.

3.1. Krótka charakterystyka spółki Wawel S.A. ……….49
3.2. Opis przyjetych zasad rachunkowosci ……….51
3.3. Ustalenie wyniku finansowego brutto spółki w 2013 i 2014 roku………. 65
3.4. Ustalenie dochodu od opodatkowania spółki w 2013 i 2014 roku ……….68
3.5. Porównanie wyniku podatkowego z wynikiem finansowym brutto omawianej spólki………. 70

Zakończenie………. 71
Bibliografia………. 73
Spis rysunków………. 75
Spis tabel ……….76
Spis schematów ……….77