Wyniki tuczu w zależności od płci tuczników Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 Off Przez administrator

1).Wstęp i cel pracy
2).Hodowla trzody chlewnej- wiadomości ogólne
3).Tucz trzody chlewnej
4).Etapy tuczu
5).Cel i zakres badawczy pracy
6).Materiał i metody badawcze
7).Podsumowanie i wyniki
8).Dyskusja
9)Piśmiennictwo

Oceń