Wyobrazenia studentów pedagogiki na temat potrzeb, możliwości i ograniczen funkcjonowania osób z lekka niepelnosprawnoscia intelektualna


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Wybrane aspekty niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym.

1.1. Pojecie, klasyfikacja i stopnie niepelnosprawnosci……….. ………..7
1.2. Niepelnosprawnosc a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka………..12
1.3. Edukacja integracyjna jako forma ksztalcenia dzieci z niepelnosprawnosciami………..16


Rozdzial 2
Osoby z niepelnosprawnoscia intelektualna w społeczenstwie.

2.1. Społeczne definiowanie osób z lekka niepelnosprawnoscia intelektualna………..22
2.2. Funkcjonowanie osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w sferze emocjonalno społecznej………..28
2.3. Postrzeganie osób z niepelnosprawnoscia intelektualnie w społeczenstwie………..34
2.4. Problemy i trudnosci w rozwoju społecznym osób z lekka niepelnosprawnoscia umyslowa ………..38


Rozdzial 3
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan………..47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………..49
3.3. Zmienne i ich wskazniki………..53
3.4. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze………..57
3.5. Organizacja i przebieg badan………..64


Rozdzial IV
Analiza i interpretacja wyników badan.

4.1. Charakterystyka badanej populacji………..66
4.2. Poglady badanej populacji na problem niepelnosprawnosci………..69
4.3. Poziom wiedzy badanych na temat osób z niepelnosprawnoscia………..72
4.4. Uwarunkowania rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w opinii respondentów………..73


Zakończenie………..80
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>