Wypalenie zawodowe nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego

6 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Specyfika pracy nauczyciela nauczania początkowego
1.1. Obowiązki, tryb pracy i wymagania indywidualne dotyczące wykonywania zawodu
1.2. Warunki i stopnie awansu zawodowego i jego wpływ na nauczyciela

Rozdział II
Charakterystyka wypalenia zawodowego

1.1. Geneza wypalenia zawodowego i definicje zjawiska według różnych autorów
1.2. Przyczyny wypalenia zawodowego ogólne
1.3. Przyczyny wypalenia zawodowego nauczycieli nauczania początkowego
1.3.1. Przyczyny społeczne
1.3.2. Przyczyny indywidualne
1.4. Symptomy i etapy wypalenia zawodowego
1.5. Skutki wypalenia zawodowego
1.5.1. Skutki wypalenia dotyczące nauczyciela i jego najbliższego otoczenia
1.5.2. Wpływ wypalenia zawodowego nauczyciela na jakość wykonywanej pracy i na uczniów
1.6. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu u nauczycieli

Rozdział IV
Metodologia badania własnego

4.1. Przedmiot i cel badania
4.2. Hipotezy badawcze
4.3. Metody, narzędzia i techniki badawcze
4.4. Organizacja i przebieg badania

Rozdział V
Wyniki badania własnego

Podsumowanie
Wnioski
Spis tabel i rycin
Piśmiennictwo
Streszczenie
Aneks

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto