Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego pracujacych w szkolach

 

Wstęp……….3

Rozdzial I.
Wypalenie zawodowe w świetle literatury.

1.1. Przyczyny wypalenia zawodowego……….5
1.2. Objawy wypalenia zawodowego……….9
1.3. Przebieg procesu wypalania sie……….12
1.4. Praca jako źródłostresu……….16
1.5. Nastepstwa stresu zawodowego……….20
1.6. Zapobieganie pojawianiu się stanu wypalenia zawodowego……….23


Rozdzial II.
Metodologia badan.

2.1. Problem pracy……….25
2.2. Cel pracy……….26
2.3. Hipoteza ogólna……….27
2.4. Pytania badawcze……….27
2.5. Hipoteza szczególowa……….28
2.6. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….29
2.7. Dobór terenu i próby badawczej……….31
2.8. Organizacja i przebieg badan……….33


Rozdzial III.
Analiza i omówienie wyników badan wlasnych.

3.1.Przyczyny wypalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego.
3.2. Objawy i konsekwencje wypalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego……….39
3.3. Poziom motywacji w odniesieniu do wykonywanego zawodu wg badanych……….44
3.4. Czynniki majace decydujacy wpływa na proces wypalania się zawodowego badanych……….50


Podsumowanie i wnioski……….55
Streszczenie pracy……….59
Bibliografia……….60
Spis tabel……….63
Aneks……….65


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>