Wzrost bezrobocia wśród młodzieży na przykładzie gminy XYZ

Wstęp…………5

Rozdzial 1.
Bezrobocie, istota i cechy ogólne

1.1. Definicja bezrobocia – istota i cechy ogólne………… 7
1.2. Klasyfikacja bezrobocia w ujęciu ekonomicznym i ogólnym………… 9
1.3. Przyczyny powstawania bezrobocia – źródła i konsekwencje………… 12
1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia …………15


Rozdzial 2.
Podzial bezrobocia w ujęciu ekonomicznym

2.1 tradycyjny podzial bezrobocia w aspekcie współczesnego rynku pracy………… 23
2.1.1. Typologia bezrobocia ze wzgledu na sektor gospodarczy …………24
2.1.2. Geograficzny aspekt bezrobocia …………25
2.1.3. Podzial na zawodowe rynki pracy …………26
2.2. Teoria dualnego charakteru rynku pracy …………28
2.3. Teoria wewnetrznego i zewnetrznego rynku pracy………… 29
2.4. Inne teorie podzialu rynku pracy …………31


Rozdzial 3.
Identyfikacja analizowanego podmiotu

3.1. Historia gminy XYZ …………33
3.2. Charakterystyka gminy XYZ pod wzgledem demograficznym, geograficznym, socjologicznym………… 34
3.3. Bezrobocie w gminie XYZ …………36
3.4. Działania majace na celu walke z bezrobociem w gminie XYZ………… 37


Rozdzial 4.
Bezrobocie wśród młodzieży z uwzglednieniem predyspozycji zawodowych i cech osobowosciowych

4.1. Charakterystyka ankietowanych …………39
4.2. Wyniki badan …………40
4.3. Analiza i wnioski na podstawie wyników badania ankietowego………… 48


Zakończenie …………53
Bibliografia………… 55
Spis tabel………… 59
Spis wykresów………… 61
Aneks………… 63
Streszczenie pracy licencjackiej………… 69


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>