Zaburzenia wodno – elektrolitowe u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą. 4.62/5 (13)

5 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………….. 5

Rozdział I
Niewydolność nerek w obrazie klinicznym

1. Budowa i funkcje nerek ………….. 6
2.Podział niewydolności nerek ………….. 7
3. Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności nerek ………….. 9


Rozdział II
Metody leczenia nerkozastępczego

1. Hemodializa ………….. 12
1.1 Proces hemodializy ………….. 12
1.2 Dostęp naczyniowy do hemodializ ………….. 13
1.2.1 Rodzaje dostępu naczyniowego i sposoby ich wykonywania ………….. 14
1.2.2 Zasady pielęgnacji dostępu tętniczo-żylnego ………….. 17
1.2.3 Najczęstsze powikłania przetoki dializacyjnej ………….. 18
1.3 Przebieg dializy ………….. 19
1.4 Rola pielęgniarki w trakcie zabiegu hemodializy ………….. 20
1.5 Zasady żywienia w okresie dializoterapii ………….. 22
1.6 Wskazania i przeciwwskazania do leczenia hemodializą ………….. 25
1.7 Powikłania hemodializy ………….. 26
2. Dializa otrzewnowa ………….. 29
2.1 Przeciwwskazania do dializy otrzewnowej ………….. 30
2.2 Powikłania dializy otrzewnowej ………….. 31
3. Przeszczep nerki ………….. 32


Rozdział III
Zaburzenia w przewlekłej niewydolności nerek

1. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej ………….. 34
1.1 Zaburzenia gospodarki wodnej ………….. 34
1.2 Zaburzenia gospodarki sodowej ………….. 36
1.3 Zaburzenia gospodarki potasowej ………….. 36
1.4 Inne zaburzenia z zakresu gospodarki elektrolitowej ………….. 38
2. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej ………….. 39


Rozdział IV
Metodologia badań własnych

1.Cel pracy ………….. 40
2. Problemy badawcze ………….. 40
3. Metody badawcze ………….. 40
4. Organizacja i przebieg badań ………….. 40
5. Charakterystyka badanej grupy ………….. 41
6. Wyniki badań ………….. 43


Podsumowanie ………….. 62
Wnioski ………….. 65
Aneks ………….. 66
Spis diagramów, rycin i tabel ………….. 73
Bibliografia ………….. 74


Oceń