Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym w opinii nauczycieli przedszkoli Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I
Problem agresji

1.1. Pojęcie agresji w literaturze przedmiotu………. 5
1.2. Formy i rodzaje agresji ……….8
1.3. Przyczyny oraz skutki agresji ……….11

Rozdział II
Charakterystyka rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym

2.1. Rozwój fizyczny oraz motoryczny………. 16
2.2. Rozwój emocjonalno-społeczny………. 19
2.3. Rozwój procesów poznawczych ……….24

Rozdział III
Agresja w przedszkolu

3.1. Przyczyny agresji dzieci w wieku przedszkolnym………. 27
3.2. Przejawy agresji u dzieci w przedszkolu ……….31
3.3. Przeciwdziałanie agresji w przedszkolu ……….34

Rozdział IV
Metodologia badań własnych

4.1. Przedmiot i cel badań własnych ……….38
4.2. Problemy i pytania badawcze ……….40
4.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze ……….42
4.4. Teren i przebieg badań ……….46
4.5. Charakterystyka badanej grupy ……….47

Rozdział V
Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym w opinii nauczycieli – omówienie wyników badań własnych

5.1. Analiza wyników badań ……….48
5.1.1. Zachowania agresywne zaobserwowane u dzieci w wieku przedszkolnym………. 48
5.1.2. Przyczyny zachowań agresywnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym ……….51
5.1.3. Agresja występuje u chłopców i u dziewczynek ……….54
5.1.4. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród dzieci w wieku przedszkolnym………. 56
5.2. Wnioski z analizy wyników ……….58

Zakończenie………. 61
Bibliografia………. 63
Spis tabel i rysunków ……….66
Aneks………. 67

Oceń