Zachowania agresywne wśród młodzieży gimnazjalnej &211; przyczyny, profilaktyka


Wstęp

Rozdzial I.
Zjawisko agresji wśród młodzieży w świetle wybranej literatury przedmiotu

1.1. Pojecie agresji……….5
1.2. Formy i rodzaje agresji………. 12
1.3. Teorie psychologiczne agresji………. 18
1.4. Objawy i skutki agresji………. 22


Rozdzial II.
Spoleczno-kulturowe uwarunkowania agresji wśród młodzieży i jej zapobieganie

2.1.Srodowisko rodzinne………. 26
2.2. Szkola………. 31
2.2.1. Uwarunkowania i przyczyny agresji w szkole………. 32
2.3. Grupa rówiesnicza………. 38
2.4. Uwarunkowania społeczne………. 42
2.5. Działania profilaktyczne w szkole ……….46


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan………. 55
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 55
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 57
3.4. Grupa badawcza………. 58


Rozdzial IV.
Analiza wyników badan wlasnych

4.1. Poczucie bezpieczenstwa w szkole………. 60
4.2. Ofiary i sprawcy agresji………. 64
4.3. Przejawy agresji………. 66
4.4. Działania zapobiegawcze………. 68


Podsumowanie………. 74
Bibliografia………. 76
Spis tabel, wykresów, schematów………. 81
Zalacznik………. 82

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>