Zachowania zdrowotne mlodziezy


Wstęp……….3

Rozdzial I
Styl zycia i nawyki zywieniowe, jako integralne komponenty zdrowia

1.1 Zdrowie, modele i wymiary zdrowia – ustalenia terminologiczne………. 5
1.1.1 Holistyczna koncepcja zdrowia ……….8
1.2 Styl zycia, jako determinanta zdrowia ……….10
1.2.1.Czynniki warunkujace styl zycia ……….11
1.3.Zachowania zdrowotne – pojecie, klasyfikacje i typologie………. 16
1.3.1.Zachowania sprzyjajace i zagrazajace zdrowiu ……….20
1.4.Aktywnosc fizyczna, jako element prozdrowotnego stylu zycia…….. 24
1.5 Zywienie a zdrowie w róznych okresach zycia ……….27
1.5.1 Nawyki zywieniowe jako efekt uwarunkowan srodowiskowych………. 27
1.5.2.Zywienie, styl zycia a samoocena ……….29

Rozdzial II
Choroby cywilizacyjne jako wynik stylu zycia

2.1 Choroba, czynniki chorobotwórcze – wyjasnienie pojec ……….33
2.2 Wybrane choroby cywilizacyjne – charakterystyka i zwiazki ze stylem zycia ……….36
2.2.1 Otylosc ……….36
2.2.3 Alergia………. 37
2.2.4 Depresja ……….38
2.2.5.Cukrzyca ……….39
2.2.6. Choroby Nowotworowe………. 40
2.2.7 Uzaleznienia ……….43
2.3. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych………. 45

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cele, przedmiot i charakter badan………. 49
3.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze ……….50
3.3 Typologia zmiennych i wskazników ……….53
3.4. Metoda badan, techniki i charakterystyka narzedzi badawczych ……….55
3.5. Organizacja i przebieg badan ……….56

Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych………. 59

Podsumowanie i omówienie wniosków………. 80
Zakończenie ……….83
Bibliografia ……….86
Źródła internetowe ……….88
Spis rysunków i wykresów ……….89


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>