Zadania dyrektora szkoly zwiazane z zapewnieniem bezpieczenstwa uczniom.

 

Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Prezentacja najwazniejszych opisów prawnych, regulujacych kwestie bezpieczenstwa w szkole………. 4

1.1. Bezpieczeństwo w szkole – zadania dyrektora w świetle ustawy o systemie oswiaty………. 5
1.2. Zapisy dotyczace bezpieczenstwa w szkole – zadania dyrektora zawarte w Karcie Nauczyciela………. 5
1.3. Obowiazki pracodawcy, dyrektora w zakresię bezpieczenstwa zawarte w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. , Kodeks pracy………. 5
1.4. Rozporzadzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej………. 7


Rozdzial 2.
Ogólna charakterystyka szkoly jako terenu badan………. 8

Rozdzial 3.
Analiza realizacji zadan wynikajacych z obowiazku zapewnienia bezpieczenstwa uczniom w świetle badan przeprowadzonych w szkole podstawowej nr 51 XYZ.

3.1. Obszary, wynikajace z badan, w których uczniowie czuja się zagrozeni………. 17
3.2. Rozwiazania spelniajace oczekiwania uczniów w zakresię ich poczucia bezpieczenstwa w szkole ……….18
3.3. Propozycje innowacji poprawiajacych zapewnienie bezpieczenstwa uczniom………. 18
3.4. Podsumowanie badan i wnioski ……….19


Zakończenie
Rola dyrektora szkoly w regulacji rozwiazan wynikajacych z obowiazku gwarantowania bezpieczenstwa w szkole………. 19

Literatura ……….20
Zalaczniki

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>