Zadania i rola Strazy Granicznej w systemie bezpieczenstwa europejskiego 5/5 (4)

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wstep

Rozdzial I
Omówienie i wprowadzenie do zagadnienia Strazy Granicznej

1.1 Historia powstania Strazy Granicznej
1.2. Podzial Strazy Granicznej
1.4 Rola i zadania Strazy Granicznej

Rozdzial II
Bezpieczenstwo

2.1. Ogólne pojecie bezpieczenstwa
2.2. System bezpieczenstwa Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdzial III
Zapewnienie bezpieczenstwa granic europejskich

3.1 Istota granicy panstwa
3.2 Przyczyny powstania jednostek chroniacych panstwa
3.3 Pozycja Strazy Granicznej po wejsciu Polski do strefy Schengen
3.4 Straz Graniczna w systemie bezpieczenstwa europejskiego

Zakonczenie
Spis Rycin
Zalaczniki
Bibliografia

Oceń