Zadania Policji zwalczanie przestępczości narkotykowej przykład Komendy Miejskiej w Łodzi

Wstęp…..3

Rozdział 1
Istota bezpieczeństwa państwa.
      1.1. Pojęcie i cele bezpieczeństwa państwa…..5
1.2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa…8
1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne….12
1.4. Narkotyki jako zagrożenie bezpieczeństwa….15

Rozdział 2
Policja i jej zadania w systemie bezpieczeństwa.
      2.1. Geneza i etapy rozwoju Policji…22
2.2. Struktura organizacyjna Policji…..24
2.3. Zadania i kompetencje Policji…..30
2.4. Metody i środki wykorzystywane do walki z przestępczością narkotykową…….35

Rozdział 3
Analiza zadań Komendy Miejskiej Policji w zwalczaniu przestępczości narkotykowej.
      3.1. Charakterystyka miasta Łodzi i występujących zagrożeń……41
3.2. Komenda Miejska Policji w Łodzi – zadania i struktura organizacyjna…..44
3.3. Analiza przestępczości narkotykowej w Łodzi….51
3.4. Zapobieganie rozwoju przestępczości narkotykowej…..53

Zakończenie……56
Bibliografia…..59
Spis rysunków….65

Google: