Zadowolenie ze studiowania w grupie cudzoziemców na przykładzie Minzu University Of China


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Wielokulturowosc i miedzykulturowosc

1.1. Definicja pojec……… 7
1.2. Problem tozsamosci kulturowej ………15
1.3. Korzysci i zagrozenia wynikajace z funkcjonowania w spolecznosci wielokulturowej……… 19
1.4. Globalizacja a edukacja ………21

Rozdzial 2.
Internacjonalizacja szkolnictwa wyzszego

2.1. Historia edukacji globalnej……… 24
2.2. Dane statystyczne dotyczace edukacji miedzynarodowej……… 29
2.3. Programy i wsparcie dla studentów zagranicznych w Chinach ………33
2.4. System szkolnictwa w Chinach……… 36

Rozdzial 3.
Zadowolenie studentów ze studiów zagranicznych na przykładzie studentów Minzu University of China

3.1. Charakterystyka uczelni i spolecznosci akademickiej ………41
3.2. Metodologia badan……… 50
3.3. Analiza wyników badan ………56

Zakończenie ………74
Spis literatury ………76
Źródła internetowe ………79
Spis tabel, wykresów i fotografii……… 81
Aneks ………84

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>