Zagadnienia logistyki odzysku na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wprowadzenie………1

Rozdzial I.
Logistyka w systemie nauk o zarzadzaniu………3

1.1. Geneza logistyki ………3
1.2. Pojecie logistyki……… 6
1.3. Rys historyczny i kierunki rozwoju logistyki………11
1.4. Podstawowe wlasciwosci i zadania logistyki………18
1.5. Infrastruktura procesów logistycznych oraz opakowania jako skladnik procesów logistycznych ………21

Rozdzial II.
Wizerunek przedsiębiorstwa XYZ

2.1. Powstanie i historia firmy ………34
2.2. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa ………39
2.3. Wyniki finansowe osiagane przez przedsiebiorstwo w ostatnich latach……… 49
2.4. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa ………62

Rozdzial III.
Diagnoza istniejacego systemu logistyki odzysku

3.1. Obiekt analizy logistycznej XYZ ………70
3.2. Opakowania i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie XYZ……… 75
3.3. Diagnoza istniejacego systemu obslugi klienta……… 84

Rozdzial IV.
Projekt usprawnien istniejacego systemu logistyki odzysku

4.1. Projekt operatywnych zmian………98
4.2. Możliwościusprawnien systemu logistyki odzysku taktycznego poziomu organizacji………104
4.3. Strategiczne uwarunkowania zmian logistyki ………109

Zakończenie ………116
Bibliografia ………118
Spis rysunków ………120
Spis tablic……… 121

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>