Zagospodarowanie i ochrona srodowiska geograficznego solectwa XYZ w gminie XYZ.


Wstęp…….1

Rozdzial 1
Polozenie i rys historyczny

1.1 Polozenie geograficzne…….2
1.2 Rys historyczny…….5


Rozdzial 2
Charakterystyka srodowiska przyrodniczego

2.1 Budowa geologiczna i rzezba terenu……. 9
2.2 Warunki klimatyczne i stosunki wodne……. 9
2.3 Gleby…….10
2.4 Szata roslinna is wiat zwierzecy…….13

Rozdzial 3
Spoleczno – ekonomiczne uwarunkowania zagospodarowania badanego terenu

3.1 Stosunki ludnosciowe…….16
3.2 Struktura gospodarki lokalnej…….19

Rozdzial 4
Zagospodarowanie badanego terenu

4.1 Struktura uzytkowania ziemi…….20
4.2 Uklad przestrzenny i charakter zabudowy…….20
4.3 Infrastruktura techniczna…….23
4.4 Polityka wladz lokalnych…….27

Rozdzial 5
Zagrozenia i ochrona srodowiska.

5.1 Srodowisko przyrodnicze…….29
5.1 Srodowisko kulturowe…….30


Zakończenie…….32

Bibliografia…….33

Mapy…….34

Strony internetowe…….35

Wykaz map…….36

Wykaz zdjec…….37

Wykaz wykresów…….38


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>