Zagrozenia dla wspólczesnej rodziny w opinii studentów XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I
Problematyka badan w świetle literatury.

1.1. Rodzina – fundament spoleczenstwa………5
1.1.1. Pojecie, definicje i funkcje rodziny………5
1.2. Charakterystyka przemian zycia rodzinnego………10
1.2.1. Rodzina w kontekscie historycznym………10
1.2.2. Zmiany postaw wobec zycia rodzinnego………12
1.3. Zagrozenia dla wspólczesnej rodziny………15
1.3.1. Przemoc w rodzinie………16
1.3.2. Alkoholizm………19
1.3.3. Bezrobocie rodziców………23
1.3.4. Rozwód i separacja………28
1.4. Alternatywne modele rodziny………34
1.4.1. Zwiazki kohabitacyjne………33
1.4.2. Zwiazki homoseksualne………37


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan………40
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………44
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………50
2.4. Opis terenu badan i charakterystyka badanej zbiorowosci………54
2.5. Organizacja i przebieg badan………58


Rozdzial III
Prezentacja i analiza wyników badan wlasnych.

3.1. Omówienie wyników………60
3.2. Weryfikacja hipotez………74


Podsumowanie i wnioski………78
Streszczenie………80
Bibliografia………81
Spis tabel i wykresów………84
Aneks – kwestionariusz ankiety………86

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>