Zagrozenia wspólczesnej cywilizacji i ich wpływ na postawy młodzieży w Polsce.

Wstęp.

Rozdzial I
Resocjalizacja w Zarysie

1.1. Geneza Pedagogiki Resocjalizacyjnej
1.2. Zjawisko wykolejenia społecznego
1.3. Zjawisko wykolejenia przestepczego
1.4. Zadania Pedagogiki Resocjalizacyjnej


Rozdzial II
Agresja werbalna w Internecie, trendy i zjawiska

2.1. Zagrozenie w Internecie nowe kanaly komunikacji
2.2. Niebezpieczne kontakty, naruszenie prywatnosci, cyberprzemoc
2.3. Działania edukacyjne i popularyzatorskie w walce z zagrozeniami wirtualnymi
2.4. Podmioty krajowe i zagraniczne zrzeszone w walce z agresja w Internecie.


Rozdzial III
Pornografia i Pedofilia dziecieca

3.1. Zarys zjawiska i obowiazujacych przepisów prawnych
3.2. Skala zjawiska w Polsce, statystyki
3.3. Działalność organizacji krajowych i zagranicznych w walce o wyzszy poziom bezpieczenstwa mlodziezy


Rozdzial IV
Eurodzieci – dzieci ulicy, omówienie zjawiska

4.1. Emigracja za praca czesta przyczyna rozbicia rodzin
4.2. Rozwód, zachwianie swiatem dziecka, problemy emocjonalne
4.3. Dzieci ulicy, efekt patologii rodzinnej i czynników srodowiskowych
4.4. Demoralizacja, jako efekt osamotnienia i checi odnalezienia się w społeczenstwie


Rozdzial V
Agresja w domu i w szkole, wieloczynnikowy wpływ na postawy dzisiejszej mlodziezy

5.1. Dysfunkcyjnosc rodzin, przyczyny zjawiska: bezrobocie, ubóstwo,
5.2. Patologia rodzinna: kontakty przestepcze, pierwsze konflikty z prawem
5.3. Osamotnienie społeczne, brak elementów aktywujacych ze strony państwa i szkoly
5.4. Niepowodzenia szkolne, brak akceptacji ze strony rówiesników


Rozdzial VI
Metodologia badan wlasnych.

5.1 Przedmiot i cel badania.
5.2. Problemy i hipotezy badawcze.
5.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
5.4 Organizacja i przebieg badan


Rozdzial VII
Interpretacja wyników badan wlasnych

6.1. Analiza wyników badan wlasnych
6.2. Interpretacja wyników badan wlasnych


Podsumowanie
Literatura
Spis wykresów

Aneks
Zalacznik nr. 1
Kwestionariusz ankiety dla młodzieży gimnazjalnej

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>