Zakład aktywnosci zawodowej jako forma aktywizacji zawodowej osób uposledzonych umyslowo Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 października 2020 0 Przez administrator

Wstep

Rozdzial I
Aktywizacja zawodowa osób uposledzonych umyslowo. analiza w swietle literatury
1.Specyfika funkcjonowania osób uposledzonych umyslowo………..5
2.Znaczenie pracy w rehabilitacji osób uposledzonych umyslowo………..9
3.Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepelnosprawnych………..12
4.Definicja i formy aktywizacji zawodowej………..15
5.Zaklady Aktywnosci Zawodowej – definicja, geneza i zasady dzialalnosci………..24
6.Rola, zadania i cele Zakladu Aktywnosci Zawodowej………..27

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1.Cel i przedmiot badan………..34
2.Problemy i hipotezy badawcze………..35
3.Metody, techniki i narzedzia badawcze………..38
4.Organizacja i przebieg badan. Charakterystyka terenu badan i badanej grupy………..42

Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

1.Charakterystyka badanej grupy………..47
2.Analiza uzyskanych wyników w zakresie tempa pracy uczestników Zakladu Aktywnosci Zawodowej w miescie X………..49
3.Analiza uzyskanych wyników w sferze emocjonalno-motywacyjnej uczestników Zakladu Aktywnosci Zawodowej w miescie X………..54

Podsumowanie i wnioski z badan………..60
Bibliografia………..63
Aneks………..66

Oceń