Zakupoholizm nowym uzaleznieniem.


Wstęp

Rozdzial I
Zakupoholizm nowym uzaleznieniem

1.1. Uzaleznienia behawioralne
1.2. Charakterystyka zjawiska kompulsywnego kupowania
1.3. Przebieg i skutki uzaleznienia od zakupów
1.4. Terapia zakupoholizmu


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzedzia badan
2.4. Przebieg i organizacja badan wlasnych
2.5. Charakterystyka badanych osób


Rozdzial III
Zjawisko zakupoholizmu w opinii badanych

3.1. Uzaleznienie od zakupów ze wzgledu na plec
3.2. Poziom wiedzy na temat zakupoholizmu
3.3. Glówne przyczyny zakupoholizmu w opiniach respondentów
3.4. Konsekwencje nadmiernego kupowania


Zakończenie
Bibliografia
Aneksy

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>