Zalamanie koniunktury na rynku akcji Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie w roku 2008 w konfrontacji z wybranymi europejskimi rynkami akcji 5/5 (12)


Wstęp

Rozdzial I
Rynek finansowy ze szczególnym uwzglednieniem rynku kapitalowego

1.1. Definicja i istota rynku finansowego
1.2. Segmenty rynku finansowego
1.3. Rynek kapitalowy jako wazny segment rynku finansowego
1.3.1. Istota rynku kapitalowego
1.3.2. Cechy i funkcje rynku kapitalowego
1.3.3. Pierwotny rynek kapitalowy
1.3.4. Wtórny rynek kapitalowy
1.4. Instrumenty rynku kapitalowego
1.4.1. Akcje
1.4.2. Obligacje
1.5. Ryzyko na rynku kapitalowym


Rozdzial II
Giełda Papierów Wartosciowych na przykładzie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie

2.1. Pojecie i organy gieldy
2.2. Cechy i funkcje Gieldy Papierów Wartosciowych
2.3. Uczestnicy gieldy
2.4. Podzial rynku gieldowego
2.4.1. Rynek gieldowy
2.4.2. Rynek pozagieldowy
2.5. Rodzaje zlecen gieldowych
2.6. Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie
2.6.1. Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
2.6.2. Władze i zadania Warszawskiej Gieldy Papierów Wartosciowych
2.6.3. System notowan na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie
2.7. Indeksy gieldowe
2.7.1. Istota, funkcje i charakterystyka indeksów gieldowych
2.7.2. Indeksy Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie
2.7.3. Indeksy gieldowe na swiecie


Rozdzial III
Zalamanie koniunktury na rynku akcji Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie w roku 2008 w konfrontacji z wybranymi europejskimi rynkami akcji

3.1. Swiatowy kryzys finansowy XXI wieku i jego nastepstwa w sferze realnej
3.2. Skutki kryzysu dla rynku papierów wartosciowych
3.3. Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie w dobie kryzysu finansowego
3.4. Rynek gieldowy w Polsce w 2008 roku
3.5. Kryzys finansowy na europejskich gieldach
3.6. Próba podsumowania


Bibliografia


Oceń