Zalozenia wspólnego rynku europejskiego – przebieg negocjacji oraz doswiadczenia pierwszych miesiecy.


Wstęp……….. 4

Rozdzial I.
Przebieg procesu integracji europejskiej

1.1.Geneza Wspólnot Europejskich ……….. 6
1.1.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………..7
1.1.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza ………..8
1.1.3 Europejska Wspólnota Energii Atomowej ………..9
1.2. Proces tworzenia Unii Europejskiej oraz jej rozszerzenia……….. 9
1.3. Unia Gospodarcza i Walutowa ………..14
1.4. Zalozenia Traktatów Amsterdamskiego, Nicejskiego oraz Projektu Konstytucji Europejskiej ………..17
1.5. System instytucjonalny Unii Europejskiej ………..36
1.5.1. Organy glówne Wspólnot Europejskich ………..38
1.5.2. Organy pomocnicze ………..44

Rozdzial II.
Zalozenia wspólnego rynku europejskiego

2.1. Uwarunkowania Wspólnego Rynku Unii Gospodarczej ………..48
2.2. Zasady Rynku Europejskiego ………..55
2.2.1. Swobodny przeplyw towarów ………..56
2.2.2. Swobodny przeplyw kapitalu……….. 62
2.2.3. Swobodny przeplyw usług ………..66
2.2.4. Swobodny przeplyw osób……….. 71

Rozdzial III.
Stanowisko negocjacyjne Polski przy akcescji do Unii Europejskiej

3.1. Geneza procesu negocjacji akcesyjnych oraz jej etapy ………..81
3.1.1. Przebieg procesu negocjacji w zakresię czterech swobód ………..83
3.1.2. Ocena rezultatów negocjacji akcesyjnych ………..93

Rozdzial IV.
Pierwszy rok czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej – perspektywa makroekonomiczna

4.1. Wyniki gospodarcze polski w pierwszym roku czlonkostwa ………..97
4.2. Konsekwencje akcesji dla wymiany handlowej ………..99
4.3. Konsekwencje cenowe akcesji ………..102
4.4. Konsekwencje akcesji dla przeplywów finansowych miedzy Polska a Unia ………..106
4.5. Konsekwencje akcesji dla polityki gospodarczej………..108

Zakończenie ………..112
Bibliografia……….. 115
Spis rysunków ………..118
Spis tabel ………..118

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>