Zamachy samobójcze wśród młodzieży oraz ich motywy.

Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach

1.1. Pojecie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu………. 5
1.2. Idea zamachów samobójczych w historii………. 8
1.3. Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym………. 12
1.3.1. Dynamika i struktura samobójstwa………. 12
1.3.2. Plec, wiek i inne cechy demograficzne ……….15
1.3.3. Osobowosciowe i psychologiczne uwarunkowania zamachów samobójczych………. 18


Rozdzial 2.
Determinanty społeczne i kulturowe usposabiajace do zamachów samobójczych wśród mlodziezy

2.1. Korelacja ukladów i sytuacji spolecznych ……….25
2.1.1. Rodzina ……….26
2.1.2. Szkola ……….29
2.1.3. Grupa rówiesnicza lub wyznaniowa ……….30
2.2. Statystyki dotyczace samobójstw wśród mlodziezy……….34


Rozdzial 3.
Metody i organizacja badan wlasnych ……….39

Rozdzial 4.
Profilaktyka i zapobieganie zamachom samobójczym

4.1. Działania prewencyjne wobec jednostek zagrozonych samobójstwem………. 46
4.1.1. Profilaktyka spoleczna ……….47
4.1.2. Interwencja kryzysowa ……….50
4.1.3. Oddzialywania presuicydalne i postsuicydalne………. 55
4.1.4. Programy prewencyjne ……….59
4.2. Samobójstwa wśród młodzieży jako problem swiatowy ……….62


Zakończenie ……….67
Bibliografia ……….70
Spis rysunków i tabel ……….72


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>