Zapis w prawie rzymskim i polskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp………6

Rozdział 1
Zapis w ujęciu historycznym

1.1 Geneza zapisu……… 8
1.2 Zapis w prawie rzymskim……… 9
1.3. Formy zapisu w prawie rzymskim……… 10
1.3.1 Forma legatu ………10
1.3.2 Forma fideikomisu ………14
1.4. Początki instytucji zapisu w prawie polskim……… 18

Rozdział 2
Zapis w prawie spadkowym – rozważania ogólne

2.1 Dziedziczenie testamentowe w polskim prawie spadkowym – ogólna charakterystyka……… 20
2.2 Swoboda testowania……… 29
2.3 Pojęcie zapisu w polskim prawie spadkowym ………31
2.4 Rola zapisu w prawie spadkowym……… 33

Rozdział 3
Zapis zwykły w prawie spadkowym

3.1 Przedmiot zapisu zwykłego ………39
3.2 Wykonanie zapisu zwykłego ………43
3.3 Przedawnienie roszczeń z tytułu zapisu zwykłego ………46
3.4 Zapis gospodarstwa rolnego ………48

Rozdział 4
Zapis windykacyjny w prawie spadkowym

4.1 Przedmiot zapisu windykacyjnego……… 50
4.2 Ustanowienie zapisu windykacyjnego ………54
4.3. Nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego……… 49
4.4 Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe……… 60
4.5 Zapis w prawie rzymskim i polskim – wnioski ………63

Zakończenie ………67
Bibliografia ………68

Oceń