Zarządzanie Bankiem PKO BP w Gdansku


Wstęp.

Rozdzial I
Zarządzanie w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Zarządzanie zespolem pracowników.
1.2. Rola lidera zespolu pracowniczego.
1.3. Techniki kierowania zespolem.


Rozdzial II
Charakterystyka Banku PKO BP.

2.1 Rys historyczny banku i jego pozycja na polskim rynku usług bankowych.
2.2 Uwarurikowania marketingowe.
2.3. Analiza bilansu oraz rachunku zysku i strat.


Rozdzial III
Zarządzanie Bankiem PKO BP w Gdansku.

3.1. Struktura organizacyjna banku.
3.2. Style i techniki kierowania.
3.3. Rola i znaczenie kierownika.


Bibliografia.
Spis tabel.
Spis wykresów i schematów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>