Zarządzanie budżetem Powiatowego Urzędu Pracy w XYZYZ w latach 2010-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp………. 3

Rozdział I
Analiza finansowa jako źródło decyzji menadżerskiej

1.1. Istota analizy finansowej………. 6
1.2. Źródło danych analizy finansowej………. 11
1.3. Metody analizy finansowej………. 16

Rozdział II
Koncepcja zarządzania budżetem organizacji

2.1. Pojęcie budżetu ………. 23
2.2. Zasady budżetowe………. 30
2.3. Funkcje budżetu………. 35
2.4. Podstawowe typy budżetów………. 37
2.5. Procedura budżetowa………. 41

Rozdział III
Charakterystyka PUP w XYZ.

3.1. Rynek pracy i instytucje rynku pracy……….49
3.2. Podstawy prawne i struktura PUP w XYZ………. 55
3.3. Zadania i funkcje PUP………. 59

Rozdział IV
Analiza i ocena budżetu PUP XYZ w latach 2010-2016.

4.1. Źródła dochodów………. 66
4.2. Wydatki budżetowe………. 82
4.3. Ocena realizacji celów strategicznych PUP w aspekcie analizy finansowej……… 94

Zakończenie………. 100
Bibliografia………. 106
Spis tabel i wykresów………. 109

Oceń