Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym na przykładzie rolnictwa ekologicznego powiatu debickiego


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Rolnictwo ekologiczne

1.1. Pojecie rolnictwa ekologicznego……… 6
1.2. Historia rolnictwa ekologicznego……… 8
1.3. Historia rolnictwa ekologicznego w krajach UE…………..11
1.4. Historia rolnictwa ekologicznego w Polsce…………….13
1.5. Metody gospodarowania w rolnictwie ekologicznym……… 17
1.6. Zasady gospodarowania w rolnictwie ekologicznym……… 18
1.7. Regulacje prawne rolnictwa ekologicznego……… 20
1.8. Kondycja krajowego i unijnego rolnictwa ekologicznego……… 27


Rozdzial 2.
Zarządzanie w rolnictwie

2.1. Definicja zarządzania ………31
2.2. Zasady kierowania i zarządzania gospodarstwem rolnym ………33
2.3. Rola informacji w zarządzaniu gospodarstwem rolnym ………35
2.4. Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym ………39


Rozdzial 3.
Metodologia badan ankietowych

3.1. Material i metody badan……… 42
3.2. Charakterystyka ankietowanych……… 43
3.3. Warunki badan……… 45


Rozdzial 4.
Rolnictwo ekologiczne w powiecie debickim w świetle badan

4.1. Stan wlasnosci gruntów ornych……… 47
4.2. Struktura obszarowa gospodarstw i struktura uzytków rolnych………48
4.3. Warunki gospodarowania ………50
4.4. Kierunki produkcji rolniczej ………52
4.5. Stosowanie materialu rozmnozeniowego ………53
4.6. Struktura zasiewów ………55
4.7. Poziom nawozenia ………56
4.8. Ochrona roslin……… 59
4.9. Struktura produkcji zwierzecej ………61
4.10. Źródła dochodów w gospodarstwie ………63
4.11. Mechanizacja gospodarstw ………64
4.12. Korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych……… 65
4.13. Prowadzenie szczególowej dokumentacji w gospodarstwie……… 66
4.14. Korzystanie z porad ODR……… 67
4.15. Korzystanie z doplat do rolnictwa……… 68


Zakończenie ………70
Bibliografia ………72
Spis tabel ………76
Spis rysunków ………77
Spis wykresów ………78
Streszczenie ………79

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>