Zarządzanie kadrami MOSG w świetle nowych wyzwań Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I

Rola i zadania Straży Granicznej

1.1. Ustawowe regulacje działań SG………. 5
1.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w SG………. 8
1.2.1. Zatrudnienie i zarządzanie pracownikami………. 8
1.2.2. Specyfika ZZL w służbach mundurowych ……….12
1.2.3. Systemy motywacji w jednostkach mundurowych………. 13


Rozdział II
Działania SG w celu zabezpieczenia granicy UE

2.2. Nowe zagrożenia graniczne ……….18
2.2.1. Przemyt towarów niebezpiecznych………. 18
2.2.2. Terroryzm ……….20
2.2.3. Nielegalna imigracja………. 21


Rozdział III
Ochrona granicy morskiej

3.1. Specyfika granicy morskiej………. 23
3.2. Prezentacja MOSR……….28
3.3. Zadania i środki do ich realizacji………. 35


Rozdział IV
Znaczenie i rola Wydziału Zabezpieczenia Działań

4.1. Rola i znaczenie jednostek specjalnych we współczesnych służbach………. 42
4.2. Rola Straży Granicznej w ramach działań jednostek specjalnych ……….46
4.3. WZD MOSG i jego działania ……….47
4.4. Nabór do jednostki i proces szkolenia………. 54
4.5. Motywacja w WZD ……….60


Zakończenie………. 62
Spis tabel, rysunków ……….64
Bibliografia ……….65

Oceń