Zarządzanie kadrami w administracji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

4 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wstęp    2
Rozdział. I. Ustrój administracji samorządowej w Polsce – historia rozwoju    4
1.    Istota i geneza samorządu    4
2.    Kształtowanie się kadr w Polsce Niepodległej i PRL-u    7
3.    Kadry samorządu terytorialnego po 1989 roku    15
Rozdział II. Jakość kadr w administracji    21
1. Definicja  ‚Jakości kadr’    21
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jak reguluje aspekt jakości kadr)    26
3. Kodeks Etyki Administracji.    34
Rozdział III. System rekrutacji, szkoleń i kontroli pracowników w administracji    41
1.    Rekrutacja pracowników    41
2.    System szkoleń i awansów    44
3.    Kontrola pracowników    47
Zakończenie    49
Bibliografia    51

Oceń