Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie wybranych klubów sportowych

Wstęp……….4

Rozdział I
Marketing w sporcie
1.1. Definicja i znaczenie marketingu sportowego……….6
1.2. Wpływ biznesu na sport……….17
1.3. Charakterystyka rynku sportu……….23

Rozdział II
Charakterystyka opolskich klubów sportowych

2.1. Charakterystyka środowiska sportowego w regionie opolskim……….35
2.2. Marketingowe aspekty w zarządzaniu klubem siatkówki ZAKSA Kędzierzyn – Koźle……….41
2.3. Aspekty marketingowe i organizacyjne w Klubie Sportowym Gwardia Opole……….54
2.4. Rozwój piłki nożnej w regionie opolskim na przykładzie OKS Odra Opole……….61
2.5. Orlik Opole jako przedstawiciel sportów zimowych w naszym regionie……….66
2.6. Odbudowa sportu żużlowego w Opolu na bazie Kolejarza Opole……….70
2.7. Zarządzanie klubem koszykówki mężczyzn KS Pogoń Prudnik……….76

Rozdział III
Marketingowe aspekty w zarządzaniu klubem sportowym

3.1. Finansowanie klubów sportowych w Opolu……….77
3.2. Działania marketingowe na przykładzie wybranych klubów sportowych……….87
3.3. Strategia zarządzania klubem sportowym……….93

Zakończenie……….102
Bibliografia……….104
Inne źródła informacji……….105
Spis rysunków……….109
Spis tabel……….110
Spis wykresów……….111
Spis zdjęć……….112
Spis grafik……….113

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,