Zarządzanie komercjalizacją pomysłu na przykładzie Start-UPU XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………. 3

Rozdział 1
Zarządzenie w fazie planowania działalności operacyjnej. Etap prekomercjalizacyjny

1.1. Prognozowanie sprzedaży start-upu………. 6
1.2 Planowanie zasobów ludzkich ……….12
1.3 Wpływ pre-inkubacji na zarządzanie rozwojem pomysłu………. 17

Rozdział 2
Zarządzanie w fazie finansowania, powstania i rozwoju Start-UPU. Etap wdrożenia pomysłu

2.1 Źródła finansowania działalności typu start-up………. 21
2.2 Crowdfunding, jako nowoczesna forma finansowania społecznościowego ……….29
2.3 Fundusze Venture Capital ……….32
2.4 Forma dotacyjna finansowania powstania i rozwoju start-upy ……….34

Rozdział 3
Komercjalizacja pomysłu i rozwoju przedsiębiorstwa typu start-UP na przykładzie XYZ

3.1 Charakterystyka fazy pre-inkubacyjnej przedsiębiorstwa XYZ………. 38
3.2 Opis finansowania fazy powstania XYZ ……….42
3.3 Opis wczesnego rozwoju XYZ ……….44
3.4 Analiza wdrożenia pomysłu start-upu XYZ ……….45

Podsumowanie………. 50
Bibliografia………. 53
Wykaz tabel ……….56
Wykaz rysunków ……….57

Oceń