Zarządzanie kompetencjami zawodowymi na stanowisku team managera w XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota kompetencji zawodowych

1.1. Definicja i pojecie kompetencji i zarządzania
1.2. Rodzaje kompetencji i ich grupowanie
1.3. Kompetencje a kapital ludzki


Rozdzial 2.
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi

2.1. Istota i cele zarządzania kompetencjami
2.2. Fazy zarządzania kompetencjami
2.3. Model zarządzania kompetencjami


Rozdzial 3.
Identyfikacja i opis kompetencji Team Managera w XYZ

3.1. Charakterystyka działalności XYZ
3.2. Analiza czynnosci wykonywanych na stanowisku Team Managera
3.3. Ustalanie poziomów kompetencji


Rozdzial 4.
Ocena i analiza zarządzania kompetencjami zawodowymi w XYZ

4.1. Assessment Center
4.2. Analiza i wnioski z przeprowadzonych badan
4.3. Propozycje udoskonalen i zmian w XYZ


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel
Zalaczniki


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>