Zarzadzanie kryzysowe na przykładzie powiatu XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 0 Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział 1
Istota zarządzania kryzysowego

1.1. Bezpieczeństwo………..5
1.2. Kryzys, Sytuacja Kryzysowa………..7
1.3. Zrządzanie kryzysowe………..12
1.4. Fazy Zarządzania Kryzysowego………..16


Rozdział 2
Struktura zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej

2.1. Zarządzanie Kryzysowe na szczeblu Krajowym………..20
2.2. Zarządzanie Kryzysowe na szczeblu Wojewódzkim………..25
2.3 Zarządzanie Kryzysowe na szczeblu Powiatu………..27
2.4. Zarządzanie Kryzysowe na szczeblu Gminnym………..31


Rozdział 3
Charakterystyka Powiatu Kozienickiego z potencjalnymi zagrożeniami

3.1. Charakterystyka Powiatu Kozienickiego………..34
3.2. Charakterystyka zagrożeń terenu powiatu kozienickiego………..37
3.2.1. Powódź………..38
2.2.2. Susza………..42
3.2.3 Pożary………..43
3.2.4 Silne wiatry, huragany………..45
3,2.5. Nadmierne opady śniegu………..46
3.2.6. Silne mrozy………..47
3.2.7. Epidemie………..48
3.2.8. Epizootie………..51
3.2.9. Epifitozy i inwazje szkodników………..52
3.2.10. Awarie energetyczne………..55
3.2.11. Katastrofy drogowe………..57


Rozdział 4
Działania służb i instytucji oraz charakterystyka środków odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe w czasie powodzi w powiecie kozienickim

4.1. Reagowanie służb i instytucji w czasie powodzi w powiecie kozienickim………..58
4.2. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu kozienickiego………..63


Zakończenie………..65
Wykaz literatury………..67

Oceń