Zarządzanie mala firma od strony logistyki na przykładzie firmy XYZ 4.26/5 (27)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I
Zarządzanie przedsiebiorstwem -zagadnienia wstepne………5

1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania
1.2. Formy organizacji przedsiębiorstwa
1.3. Planowanie strategii firmy


Rozdział II
Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………27

2.1. Pojęcie i cele logistyki
2.2. Zarządzanie logistyczne.


Rozdział III
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………42

3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa
3.2. Działalność firmy XYZ
3.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa


Rozdział IV
System logistyczny w firmie XYZ………52

4.1. Uwarunkowania dystrybucji
4.1.1. Standardy obslugi nabywców
4.1.2. Proces obslugi zamówien
4.1.3. Polityka magazynowa i zasady kształtowania zapasów
4.2. Organizacja logistyki przedsiębiorstwa XYZ
4.3. Metody zarządzania logistycznego w firmie XYZ
4.4. Wspomaganie komputerowe


Zakończenie ………78
Bibliografia

Oceń