Zarządzanie mala firma od strony logistyki na przykładzie firmy XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Zarządzanie przedsiebiorstwem -zagadnienia wstepne………5

1.1. Pojecie i funkcje zarządzania
1.2. Formy organizacji przedsiębiorstwa
1.3. Planowanie strategii firmy


Rozdzial II
Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………27

2.1. Pojecie i cele logistyki
2.2. Zarządzanie logistyczne.


Rozdzial III
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………42

3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa
3.2. Działalność firmy XYZ
3.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa


Rozdzial IV
System logistyczny w firmie XYZ………52

4.1. Uwarunkowania dystrybucji
4.1.1. Standardy obslugi nabywców
4.1.2. Proces obslugi zamówien
4.1.3. Polityka magazynowa i zasady kształtowania zapasów
4.2. Organizacja logistyki przedsiębiorstwa XYZ
4.3. Metody zarządzania logistycznego w firmie XYZ
4.4. Wspomaganie komputerowe


Zakończenie ………78
Bibliografia

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>