Zarządzanie małym przedsiębiorstwem na podstawie Apteki XYZ 4.33/5 (6)

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I
Charakterystyka zarządzania małym przedsiębiorstwem, funkcje oraz wymogi prawne

1.1. Charakterystyka zarządzania………. 6
1.2. Funkcje zarządzania ……….8
Planowanie………. 8
Organizowanie………. 9
Motywowanie ……….11
Kontrolowanie ……….13
1.3. Charakterystyka małego przedsiębiorstwa………. 15
1.4. Rola menadżera w zarządzaniu………. 19

Rozdział II
Charakterystyka apteki „XYZ”

2.1. Historia przedsiębiorstwa ……….23
2.2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa………. 24
2.2.1. Pozyskiwanie towarów………. 26
2.3. Pozycja na rynku apteki XYZ………. 27
2.4. Strategia działania i rozwoju firmy ……….28

Rozdział III
Analiza zarządzania apteką XYZ

3.1. Analiza SWOT ……….32
3.2. Zarządzanie finansami ……….40
3.3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. 44
3.4. Poziom zadowolenia klientów z obsługi – ankieta………. 46

Zakończenie ……….58
Bibliografia ……….60
Spis tabel i rysunków ……….63
Załącznik ……….64
Ankieta badająca poziom satysfakcji pacjentów apteki………. 64

Oceń