Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej.


Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa……….1

1.1 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej……….1
1.2 Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw………10
1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10
1.3. Prawne formy przedsiebiorstw……….17


Rozdzial II
Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami………23

2.1. Pojecie i cele zarządzania……….23
2.2. Funkcje i znaczenie zarządzania……….24
2.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem……….28
2.3.1. Istota i zasady strategicznego zarządzania……….29
2.3.2. Koncepcja strategii……….30
2.3.3. Proces zarządzania strategicznego……….31


Rozdzial III
Problemy zarządzania w małych i srednich przedsiębiorstwach……….39

3.1. Źródła problemów zarządzania w małych i srednich przedsiębiorstwach………39
3.2. Szanse i zagrozenia rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw……….45
3.3. Pomoc państwa jako szansa rozwoju dla małych i srednich przedsiebiorstw……….49
3.4. Programy wspierania malej i sredniej przedsiebiorczosci……….55


Bibliografia………61

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>