Zarządzanie nieruchomością komercyjna na przykładzie pasazu handlowego spółki C6 group sp. z o.o.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Rynek nieruchomosci w Polsce

1.1 Nieruchomosc w świetle przepisów prawa………. 5
1.2 Rynek nieruchomosci………. 7
1.3 Istota i rodzaje nieruchomosci………. 8
1.4 Źródła informacji o nieruchomosciach ……….16

Rozdzial II
Zarządzanie finansami nieruchomosci

2.1 Zarządzanie nieruchomosciami ……….24
2.1.1Strategie zarządzania ……….25
2.1.2 Wpływ zarządzania na wartość nieruchomosci………. 28
2.2 Podstawowe wskazniki finansowe nieruchomosci………. 34
2.3 Metody oceny projektów rozwojowych ……….38
2.3.1 Metody statyczne ……….39
2.3.2 Metody dynamiczne ……….40
2.4 Ryzyko przedsiewziecia ……….43
2.5 Sposoby szacowania wartosci nieruchomosci………. 44
2.5.1 Podejscie porównawcze ……….45
2.5.2 Podejscie dochodowe ……….46
2.5.3 Podejscie kosztowe ……….48
2.5.4 Podejscie mieszane ……….48

Rozdzial III.
Rozdzial Plan zarządzania nieruchomoscia

3.1 Charakterystyka nieruchomosci ……….50
3.1.1 Stan techniczny budynku ……….50
3.1.2 Okreslenie potrzeb remontowych………. 53
3.1.3 Ocena stanu prawnego ……….53
3.1.4 Analiza zawartych umów ……….54
3.2 Lokalizacja nieruchomosci ……….56
3.4 Otoczenie makroekonomiczne ……….57
3.5 Analiza rynku nieruchomosci ……….58
3.6 Finanse nieruchomosci ……….59
3.7 Wycena nieruchomosci ……….62
3.8 Warianty rozwojowe nieruchomosci………. 63
3.9 Projekcja finansowa ……….69
3.10 Ocena wariantów postępowania………. 75
3.11 Ryzyko projektu ……….80
3.12 Analiza SWOT ……….88

Zakończenie………. 90
Bibliografia ……….91
Spis tabel ……….94
Spis rysunków ……….95


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>