Zarządzanie procesami logistycznymi na podstawie małych i średnich przedsiębiorstw Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp.

Rozdział I
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce.

1.1. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw.
1.2. Kryteria klasyfikacji firm sektora MŚP.
1.3. Rola sektora MŚP w gospodarce krajowej.
1.4. Bariery i uwarunkowania rozwoju MŚP.

Rozdział II
Rola logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

2.1. Pojęcie logistyki w świetle literatury przedmiotu.
2.2. Istota i klasyfikacja procesów logistycznych.
2.3. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach.

Rozdział III
Usprawnianie procesów logistycznych w przykładowym przedsiębiorstwie.

3.1. Charakterystyka przykładowego przedsiębiorstwa.
3.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie XYZ.
3.3. Doskonalenie wybranych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie XYZ.

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis rysunków i tabel.

Oceń