Zarządzanie procesami sprzedaży domów XYZ. s.p Z O.O 4.24/5 (17)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp.

Rozdział 1.
Zarządzanie w aspekcie teoretycznym.

1.1 Definicja i istota zarządzania oraz funkcje zarządzania.
1.2 Zarządzanie sprzedaza.
1.3 Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Rozdział 2.
Budowa i analiza procesów zarządzania sprzedaza.

2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ. historia firmy, misja i cele przedsiębiorstwa.
2.2 Analiza procesów zarządzania sprzedaza w firmie XYZ.
2.3. Zidentyfikowane problemy w obszarze sprzedazy.


Rozdział 3.
Model procesów sprzedaży domów w przedsiębiorstwie XYZ

3.1 Zalozenie modelu.
3.2 Koncepcja ogólna.
3.3 Koncepcja modulów modelu.


Rozdział 4.
Efekty zastosowania modelu.

Zakończenie……….58
Bibliografia………60
Spis rysunków……….62


Oceń