Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1

Rozdział I.
Zarządzanie zmianą i projektrem innowacyjnym………3

1.1. Innowacyjność produktu i siły napędowe innowacyjności………3
1.2. Ryzyko rozwoju nowego produktu………8
1.3. Fazy projektu innowacyjnego………10
1.4. Cykl życia projektu innowacyjnego………17
1.5. Wpływ struktur organizacyjnych na projekt innowacyjny………19
1.6. Zakres i system zarządzania projektem innowacyjnym………28


Rozdział II.
Innowacje………44

2.1. Źródła innowacji………44
2.2. Istota barier innowacyjnych………57


Rozdział III.
Innowacje na podstawie firmy……….62

3.1. Historia firmy xyz……….62
3.2. Doświadczenia firmy xyz w zakresie wdrażania innowacji………69


Podsumowanie i wnioski………74
Bibliografia………76
Załączniki………81

Oceń