Zarządzanie przez jakość na przykładzie XYZ


Wstęp………3

Rozdział I.
Pojęcie oraz treść ZPJ

1. Pojęcie jakości……… 5
2. Wstępne warunki wprowadzania powszechnej jakości ………14
3. Korzyści wynikające z powszechnej jakości ………15
4. ZPJ a normy ISO 9000 ………16
5. Polska Nagroda Jakości ………18

Rozdział II.
Charakterystyka firmy XYZ

1. Historia rozwoju firmy i stan obecny ……… 21
2. Produkty i usługi XYZ………23
3. Struktura organizacyjna XYZ………25
4. Polityka jakości ………26

Rozdział III.
Zarządzanie przedsiębiorstwem

1. Przywództwo……… 27
2. Polityka i strategia……… 31
3. Zarządzanie procesami ……… 33
4. Zarządzanie potencjałem społecznym……… 35
5. Zarządzanie zasobami ……… 39

Rozdział IV.
Efekty przedsiębiorstwa po wdrożeniu ZP

1. Satysfakcja klientów ……… 43
2. Satysfakcja zatrudnionych……… 47
3. Współpraca z otoczeniem ……… 48
4. Efekt końcowy……… 50

Wnioski……… 52
Bibliografia……… 54

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>