Zarządzanie strategią marketingową przedsiębiorstwa na przykładzie Education FirstPolska 5/5 (662)

20 lutego 2020 Off Przez administrator


Rozdział 1
Uzasadnienie podjęcia tematu

1.1. Cele i hipotezy badawcze………..10
1.3.Metodyka badań………..11
1.3.1.Dobór obiektu do badań………..11
1.3.2.Metoda badań………..11
1.3.3.Metoda prezentacji wyników………..11
1.4. Zakres pracy………..11

Rozdział 2
2.1 Strategia marketingowa w przedsiębiorstwie

2.2.Definicja i rodzaje strategii marketingowych………..13
2.3. Kanały dystrybucji usług………..28
2.3.1. Pojęcie kanału marketingowego oraz dystrybucji………..28
2.3.2. Wprowadzenie do procesu nabywania usług………..29
2.3.3.Etapy procesu nabywania usług………..29
2.4. Etapy opracowywania strategii marketingowej………..31
2.4.1 Analizaportfelowa………..31
2.4.2. Wybór ogólnejstrategii………..33
2.4.3.Ocena możliwości wzrostu………..34
2.4.4. Strategie konkurencji………..35
2.5.Przegląd dotychczasowych wynikówbadań………..36

Rozdział 3
Charakterystyka obiektu badawczego

3.1. Historia rozwoju przedsiębiorstwa Education First………..41
3.2. Charakterystyka organizacji………..48
3.3. Charakterystyka usług oraz grupy docelowej………..45
3.4. Charakterystyka działalności marketingowej przedsiębiorstwa………..53
3.5.Charakterystyka konkurencji………..55
3.6. Analiza SWOT przedsiębiorstwa oraz kampanii marketingowych………..62

Rozdział 4
Analiza wyników badań.

4.1. Charakterystyka próby badawczej………..66
4.2. Analiza badań………..67
4.3. Rekomendacje i propozycje zmian………..82

Podsumowanie i wnioski………..84
Bibliografia………..86
Spis rysunków………..89
Spis tabel………..91
Załączniki………..92

Oceń