Zarządzanie talentami w sporcie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp ……….. 3

Rozdział 1
Koncepcja zarządzania talentami

1.1. Istota talentu ……….. 5
1.2. Proces zarządzania talentami ……….. 10
1.3. Menedżer do spraw talentów i jego zadania ……….. 16

Rozdział 2
Rozwój zawodowy sportowca

2.1. Organizacja i funkcjonowanie klubów sportowych w Polsce………..21
2.2. Program rozwoju talentu sportowego……….. 25
2.3. Finansowanie karier sportowych………..32

Rozdział 3
Charakterystyka działalności badanych karier sportowców

3.1. Studium przypadku I. Działalność klubu sportowego Tiger Boxing Club………..36
3.2. Studium przypadku II. Działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Target………..48
3.3. Studium przypadku III. Działalność klubu sportowego Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Target………..58

Rozdział 4
Analiza i ocena strategii zarządzania talentami wybranych klubów sportowych

4.1. Wnioski z badań empirycznych………..68
4.2. Kierunki doskonalenia działalności badanych klubów………..71
4.3. Programy wsparcia działalności klubów sportowych w województwie małopolskim………..73

Zakończenie ……….. 84
Bibliografia……….. 86
Spis tabel ……….. 88
Spis rysunków ……….. 89
Spis fotografii………..90
Załącznik nr 1. Kwestionariusz wywiadu……….. 91

Oceń