Zarządzanie zasobami ludzkimi w banku komercyjnym na przykładzie XYZ.

Wstęp

Rozdział I.
Zasadnicze zagadnienia pracy
1.1. Podstawowe pojęcia i funkcje banku………..6
1.2. Historia systemu bankowego w Polsce
1.3. Istota zarządzania zasobami pracy

Rozdział II.
Charakterystyka banku XYZ
2.1. Powstanie XYZ S.A…………25
2.2. Założenia działalności statutowej XYZ S.A.
2.3. Władze banku
2.4. Struktura organizacyjna XYZ S.A.
2.5. Działalność operacyjna
2.6. Działalność kredytowa
2.7. Działalność usługowa
2.8. Nowe produkty

Rozdział III.
Wyniki działalności gospodarczej XYZ S.A………….85
3.1. Kapitał i fundusze XYZ S.A.
3.2. Wyniki finansowe działalności
3.3. Zarządzanie aktywami i pasywami
3.4. Analiza porównawcza i struktura rachunku zysków i strat

Rozdział IV.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w badanym oddziale banku………….105
4.1. Charakterystyka zatrudnienia w XYZ S.A. w Oddziale XXX
4.2. System doskonalenia pracowników
4.3. Zasady zarządzania personelem

Zakończenie ……..119
Bibliografia

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii