Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp………..4

Rozdzial I.
Pojecie i teorie zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Definicja i teorie zarządzania zasobami ludzkimi ………..6
1.2. Kompetencje kadry kierowniczej………..12
1.3. Style przywództwa……….. 17
1.4. Zarządzanie personelem w Polsce – najczestsze bledy menadzerów……….. 26


Rozdzial II.
Organizacja zarządzania personelem w XZY S.A.

2.1. Charakterystyka XYZ S.A. ………..30
2.2. Pozycja XZY S.A. na rynku usług dodanych i multimedialnych w Polsce……….. 36
2.3. Analiza polityki kadrowej w Spólce……….. 40
2.4. Wybrane elementy zarządzania zasobami ludzkimi w XZY S.A……….. 48


Rozdzial III.
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi i kierunki jego usprawnienia w firmie XZY S.A

3.1. Metodologia badan ………..60
3.2. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w świetle badan empirycznych ………..70
3.3. Wnioski i propozycje usprawnien zarządzania zasobami ludzkimi XZY S.A……….. 85


Zakończenie………..90
Bibliografia………..92
Spis tabel………..94
Spis rysunków………..95
Zalaczniki ………..97


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>